top of page

Forord av Gerry McGovern

Kjernemodellen setter mennesker først, og er dermed et frontalangrep på tradisjonell tenkning om ledelse, hierarkier og ovenfra-og-ned-modeller. Den hjelper deg å utforske og utvikle strategier basert på hva som er viktig for kunder, innbyggere og ansatte. Den hjelper deg å lage bedre tjenester gjennom å gi deg en krystallklar forståelse av hva kundene dine ønsker å gjøre. Den ignorerer på ingen måte de strategiske målene dine, men hjelper deg å se sammenhengen mellom dine mål og oppgavene brukerne ønsker å gjennomføre.

 

Hvis du har vært involvert i digitale utviklingsprosjekter vil du umiddelbart forstå utfordringene denne boken adresserer. Den gir deg metoder for å overvinne organisasjonsego og silotenkning. Den lar deg utvikle nettsteder, apper og tjenester som er lett for folk å finne, og som lar dem gjennomføre de viktigste oppgavene sine enkelt.

 

Kjernemodellen er utviklet av Are Halland, en nordmann med enorm erfaring i å utvikle suksessfulle nettsteder og apper. Han peker direkte på årsakene til at tjenestene vi lager ikke fungerer: Egosentrerte forsider, enorme mengder råttent innhold, navigasjon som ville satt Sherlock Holmes ut av spill, og interne søkemotorer som spyr ut irrelevante resultater. Dette er universelle utfordringer. 

 

Løsningen Are Halland presenterer er like enkel som den er radikal: Sett mennesket først. Lag tjenester basert på brukernes oppgaver, ikke organisasjonens innbilte behov. Radikalt. Hardt. Essensielt. Design fra innsiden og ut, basert på det som betyr mest for brukerne, og som samtidig er balansert mot organisasjonens mål. Fokuser knallhardt på kjernen, i stedet for å bli opphengt i de lettvinte, men verdiløse, måtene å lage avsendersentrerte forsider, maler og informasjonsstrukturer med elendig innhold.

 

Start med det viktigste, brukeroppgaven. Oppdag kundens reise mot å løse oppgaven. Hvor starter de? På Google? Hvilke ord bruker de? Finn de gode veiene inn. Og så veien videre. Hvor vil oppgaven lede dem? Hvor går de videre? En kjøpsprosess? En telefonsamtale til legen? Fylle ut et søknadsskjema? Ingen kjerne er en øy. Den må ha veier inn og veier videre.

 

Tverrfaglig design er helt essensielt i dag. Det er dette kjernemodellen handler om. Om å få ulike avdelinger og fagkompetanser til å samarbeide om å smelte sammen brukernes oppgaver med organisasjonens mål. Det finnes ingen annen måte å lage de beste brukeropplevelsene. Sømløst, krysskanal, teknologiuavhengig. Hvis du virkelig ønsker å gjøre det enkelt for kundene, må du bryte ned siloene i organisasjonen. Kjernemodellen gir deg verktøyene for å få det til.

 

Dette er en bok for pionérer. For de som virkelig ønsker å gjøre en forskjell, de som vil gjøre ting bedre for både kundene og organisasjonen. Den utfordrer det tradisjonelle ledelsesperspektivet. Så det er en farlig bok. Du kan få trøbbel hvis du leser den. Og enda mer trøbbel hvis du gjennomfører ideene i den.

 

Men hvis du er lei av den gamle modellen, fordi du vet at den ikke fungerer lengre, så er dette boken for deg. Hvis du er lei av elendig innhold, nytteløse redesign og selvsentrerte forsider, så er dette boken for deg.

Kjernemodellen virker. Du finner bevisene her. Men enda viktigere: Du finner metodene som lar deg lage digitale tjenester som hjelper organisasjonen å lykkes, gjennom å sette brukerne først.

 

Gerry McGovern

gerry-vertical1as.jpg

Gerry McGovern er opphavsmann til Top Task Management, og har skrevet 8 bøker om nettskriving, toppoppgaver og digital transformasjon. Den siste boka hans heter World Wide Waste, og er et oppgjør med digital sløsekultur og meningsløs publisering på nett. Han er også en stor fan av kjernemodellen.

bottom of page