top of page

Podcast: Første opplag med Kristin Over-Rein

Episodebeskrivelse:


"Etter å ha gått med bokideen i 15 år ble den endelig virkeliggjort. Kursleder Are Gjertin Urkegjerde Halland, kanskje mest kjent som "Kjernekaren", utviklet "Kjernemodellen" da han jobbet i Netlife Design. Nå har han startet for seg selv og lærer andre å bruke modellen, og presenterer den altså også i bokform. Are er ikke redd for å dele kunnskapen sin, tvert imot mener han at flere vil komme på kurs for å lære mer. "
bottom of page