top of page

Ekspertevaluering med anbefalte tiltak

En effektiv evaluering av produktet, nettsida eller tenesta di, med erfaringsbaserte anbefalinger og tiltak.

ekspert.png

Med ei ekspertevaluering fra meg vil du få ein full gjennomgang av produktet, tenesta eller nettsida di.

I tillegg får du heilt konkrete og anbefalingar og gjennomførbare tiltak, basert på mine 25 års erfaring med strategi, design og kommunikasjon.

 

Eg har mellom anna gjennomført brukartesting med godt over 1000 testpersonar, og kjenner svært godt til kva som er viktige bruksproblemer.

Slik foregår det:

1. Oppstartsmøte
Vi gjennomgår utfordringar og ønsker, og eg får tilgang til relevant innsikt, analyser og strategi.

 

2. Evaluering
Eg gjennomfører ei heuristisk evaluering og gjennomgang av heile produktet/tenesta i lys av strategien, med fokus på informasjonsarkitektur, design og innhald.

 

3. Presentasjon
Eg presenterer konkrete funn og anbefalingar i eit møte der vi også legg ein plan for gjennomføring av tiltak.

 

Pris: 40.000 eks mva

Ta kontakt på mobil 908 70 026, epost are@kjernekaren.no eller book ein kaffiprat, så finner vi ut av det :-)

“Are har en unik evne til å finne fram til innovative og tilsynelatende enkle løsninger på komplekse problemer.”

Kari Hamnes,

Senior UX-designer
i NAV

bottom of page