top of page

Møt din nye kollega i kommunikasjonsavdelinga!

GENERATIV KI FOR KOMMUNIKATØRAR

Kunstig intelligens har kome for å bli, og det er på tide å omfamne teknologien som ein verdifull kollega.

Digitalt kurs 18. juni kl 9-12 eller på bestilling

 

I dette praktiske kurset lærer du å bruke verktøy som ChatGPT og Copilot til å effektivisere og forbetre arbeidet med nettsider, sosiale medium og andre kommunikasjonsoppgåver.

Gjennom praktiske øvingar og diskusjonar vil du oppdage korleis generativ KI kan hjelpe deg med alt frå å oppsummere komplekse rapportar til å skrive engasjerande tekstar for nettsidene.

 

Du treng ikkje vere ekspert på "prompt engineering" eller maskinlæring – vi viser deg enkle teknikkar for å bli kjent med den nye KI-kollegaen din, utnytte styrkane og forstå svakheitene.

Anten du allereie har prøvd generativ KI i løynd eller har vore skeptisk til teknologien, vil dette kurset gi deg sjølvtilliten og ferdigheitene du treng for å bruke han på ein effektiv og ansvarleg måte.

Og med regjeringa sitt mål om 80% bruk av KI innan 2025, er det viktigare enn nokon gong å vere førebudd.

Kursinnhald

  • Kva er generativ KI, og kva betyr det for deg?

  • Praktisk bruk i kommunikasjonsarbeidet

  • Enkle teknikkar for å samarbeide med KI

  • Ansvarleg og effektiv bruk av teknologien

  • Bruksområder i kommunikasjonsarbeid og privatliv

  • Framtidsutsikter og det å omfamne endring

 

Bli med og lær korleis KI kan bli din nye, dyktige kollega – ein som kan hjelpe deg med å levere betre resultat, frigjere tid til meir strategiske oppgåver og gjere deg sjølv meir konkurransedyktig på arbeidsmarknaden i framtida.

Digitalt kurs 18. juni kl 9-12

Pris: 4200 inkl mva

Eller ta kontakt på mobil 908 70 026 eller epost are@kjernekaren.no for å bestille internkurs.

bottom of page