top of page

HEILDAGSKURS / PÅ BESTILLING

Utnytt AI til å lage digitalt innhald som funkar 

AI-generert bilde av 2 mennesker som jobber med skjerm

Generativ AI gir oss fantastiske verktøy for innhaldsproduksjon. Det store problemet er du først du først må vite kva du skal be om! 

I dette kurset lærer du deg enkle og effektive grep og metodar for å prioritere digitalt innhald utfra brukarbehov og strategi. I tillegg lærer du å utnytte AI til å utvikle og optimalisere godt innhald på tvers av kanalar.

For å lage godt digitalt innhald må du nemlig løyse brukarane sine viktigaste oppgaver, samtidig som du har klare mål for om innhaldet gjer jobben. Du må også tenke krysskanal gjenbruk og vedlikehald, samarbeide tverrfagleg og skape eigarskap til innhaldet på tvers av organisasjonen. 

Når dette er på plass har du det perfekt utgangspunktet for å utnytte språkmodellar som ChatGPT til å produsere kanalspesifikt innhald for nettsidene, appen, sosiale medier, chatbotten og nyheitsbrevet.

I dette praktiske kurset lærer du å

  • sette tydelige mål for innhaldet på tvers av kanalar

  • bruke kjernemodellen for å prioritere og samarbeide

  • verktøy, malar, framgangsmåtar og tips for effektiv bruk av AI i innhaldsproduksjon

 

Målgruppe for kurset er alle jobbar med innhald for digitale kanalar, og særlig for deg som jobbar med kommunikasjon og innhaldsdesign.

 

Kurset kan også skreddersyast slik at vi tar utgangspunkt i dei spesifikke verktøya og arbeidsflyten de har internt. Hvis de t.d. brukar Sanity eller eit anna headless-system, kan vi også gå i dybden på innhaldsmodellering og jobbe med praktisk innhaldsproduksjon direkte i systemet.

bottom of page