top of page

HALVDAGSKURS / PÅ BESTILLING

Digital bærekraft - for organisasjonen og planeten

Enkle grep for å redusere karbonavtrykket av dei digitale tenestene dine, og samtidig gjere vedlikehald og oppdatering enklare.

Alt vi gjer digitalt har eit fysisk fotavtrykk. Nettsidene og dei digitale tenestene dine ligg ikkje i skyen, men i fysiske serverfarmar som brukar store mengder energi på drift og nedkjøling.

 

Heldigvis finst det enkle grep du kan ta som kan ha stor effekt.

Ved å lage prioriterte og gjennomtenkte digitale tjenester og tenke smart rundt utvikling kan du sannsynlegvis halvere karbonavtrykket ditt.

 

I tillegg skapar du betre kundeopplevelsar og gjer det enklere å vedlikehalde digitalt innhald etter publisering. What’s not to like?

I dette kurset går vi mellom anna gjennom

  • Kva er digitalt karbonavtrykk, og kva kan du gjere for å redusere ditt eige avtrykk?

  • Tekniske grep (hosting, utvikling, bildestørrelse, etc)

  • Enkle metodar for å lage bedre prioriterte digitale tenester

  • Planlegging, gjennomføring, måling og oppfølging av tiltak

 

Kurset passar for alle som er involverte i å lage digitale produkter og tjenester.

Dette er i utgangspunktet eit halvdagskurs, men innhaldet kan også tilpassast ein times foredrag eller ein heil dag.

bottom of page