top of page

Fasilitering og rådgjeving

ws-digi-rbws-digi-rb.png

Ønskar du å få til forenkling, forankring og framdrift i organisasjonen? Då kan eg hjelpe deg!​

Kickstart med kjernemodellen

Min spesialitet er supereffektive workshops og designsprintar der vi identifiserer enkle og gjennomførbare tiltak som løyser brukarbehov og treff på strategien.

Bestill ein kickstart på 1-3 timar

Bestill ein kjernesprint over 1-2 dagar

Kjerneverksted

Vil du ha ekte forankring og umiddelbar effekt av eit kjerneverksted? La meg bistå med planlegging og moderering, så får du utnytta alle superkreftene i kjernemodellen.

Datadriven brukarinnsikt

Eg samarbeider tett med Skyra, eit norskutvikla verktøy for brukarinnsikt. Ta kontakt for opplæring, tilpasning eller ein tiltaksworkshop.

Kom i gang med toppoppgavemåling

Coaching, sparring og mentoring

Har du eit flokete problem du vil løyse opp i, eller vil du løfte kompetansen? Ta kontakt så skreddarsyr vi ein coachingpakke.

"Smart bistand"

Treng du bistand frå ein effektiv rådgjevar/konsulent til mindre oppdrag? Ta kontakt, så finn vi ein fleksibel samarbeidsform.

Fasilitering av brukartest

Eg er ein av landets mest erfarne brukartestmoderatorar, og bistår gjerne med å rigge og gjennomføre ein proff brukartest.

Sprintfasilitering

Eg har erfaring frå hundrevis av workshopar, og fasiliterer gjerne ein designsprint, kjernesprint, brandsprint, world café eller andre prosessar.

Book ein gratis kaffiprat hvis du vil vite meir.

Vi snakkast!

Mvh. Are

“Ares personlige stil og kunnskaper bidro til å gjøre kjerneverkstedet til en suksess.

Lars-Fredrik Forberg, direktør boligutvikling i Mestergruppen

Are har en unik evne til å finne  innovative og tilsynelatende enkle løsninger på komplekse problemer. Når man står fast har Are ofte det forløsende svaret.

Kari Hamnes, senior interaksjonsdesigner i NAV

bottom of page