top of page

Kickstart med kjernemodellen

Bestill ein supereffektiv workshop over 1-3 timar. Kan gjennomførast analogt eller digitalt.

 

Vi fokuserer på eit nærmare avtalt kjerneområde, og endar opp med heilt konkrete og prioriterte tiltak på mindre enn 3 timar.

Eit typisk eksempel er denne varianten eg har køyrt for frivillige organiasjonar, men eg gjer også andre variantar der vi kan fokusere på t.d.

  • landingssider

  • intranett

  • sosiale medier

  • innhaldsstrategi

  • konverteringsflyt

  • innhaldsmodellering

  • osv

Ta kontakt for meir informasjon.

bottom of page