top of page

Kickstart med kjernemodellen

Bestill ein supereffektiv workshop over 1-3 timar. Kan gjennomførast analogt eller digitalt.

Ta kontakt for meir informasjon.

bottom of page