top of page

Effektiv samskriving:
Lag brukarvennleg innhald som når strategiske mål

HEILDAGSKURS / PÅ BESTILLING

Eit særdeles praktisk kurs der du jobbar med eigne tekstar i tett samarbeid med andre.

Du lærer tre praktiske og konkrete metodar du vil få stor nytte av: kjernemodellen, parskriving og mikrotesting. Vi kjem også innom AI-assistert tekstproduksjon.

Målgruppe for kurset er alle som jobbar med tekstar som skal lesast av andre, til dømes:

 • Juristar og saksbehandlarar som skal delta i innhaldsproduksjon i tverrfaglege team

 • UX- og innhaldsdesignar som vil skape forankring rundt innhald i organisasjonen

Kurset krever ingen forkunnskaper og passer for alle fagkompetanser.

Vi jobbar typisk med nettsider og produkttekstar, men prinsippa kan like gjerne brukast til pressemeldingar, rundskriv og tekniske manualar.

Innhald i kurset

 • Introduksjon - kjernemodellen, parskriving og mikrotesting

 • Målgruppe - kven skriv vi teksten for?

 • Brukaroppgaver - hvilke spørsmål skal vi besvare for lesaren?

 • Mål for teksten - kva vil vi oppnå med teksten?

 • Vegar inn - kva er lesaren sin innfallsvinkel til teksten?

 • Vegar vidare - kva er den primære handlingsdrivaren?

 • Kjerneinnhald - kva er dei overordna prinsippene for teksten?

 • Parskriving - vi jobbar saman to og to om å produsere tekst

 • Mikrotesting - blir innhaldet vårt blir forstått av ein reell lesar?

 • AI-assistanse - kort om AI-assistert teksproduksjon

 • Oppsummering - korleis skal vi jobbe vidare med dette i det daglege?

Har du lyst å lage betre innhald i samarbeid med andre?​

Bestill internt kurs om dette temaet

Meld interesse for å bli med på opent kurs

Eller ta kontakt, så finner vi ut av det!

Book ein kaffiprat her

Alternativt kan du ringe meg på 908 70 026 eller sende ein epost til are@kjernekaren.no.

Vi snakkast!

bottom of page