top of page

OSLO 7.-8. DESEMBER

Kjernemodellen MASTERCLASS

bliS.png

Bli trygg på rigge og gjennomføre gode prosessar med kjernemodellen i din eigen organisasjon.

Kjernemodellen er eit enkelt og praktisk rammeverk for å samarbeide tverrfagleg om å lage betre innhald for digitale produkter og tenester.

Brukar du metoden til fulle får du eit felles, enkelt og kraftig verktøy som kan gi effektar som:

  • Forankring på tvers av siloar og fagområder

  • Samarbeid på tvers av tverrfaglege team

  • Eigarskap til prioriteringar i digitale prosjekt

  • Økt forståing for brukarperspektiv og strategi

 

På dette eksklusive kurset lærer du deg kjernemodellen til fingerspissane, direkte fra opphavsmannen.

Her har du 27 (!) gode grunnar til å bli med på kurset

“Utrolig deilig å ta en kompleks materie ned på jorda. Kjernemodellen er et viktig verktøy i verktøykassa for alle som jobber med digitale tjenester!”

bottom of page