top of page

7.-8. DESEMBER 2023

8.-9. FEBRUAR 2024

MASTERCLASS
Strategisk innholdsdesign med kjernemodellen

bliS.png

Bli trygg på rigge og gjennomføre gode prosessar med kjernemodellen og strategisk innholdsdesign i din eigen organisasjon.

Strategisk innhaldsdesign er eit tverrfagleg rammeverk for å utvikle og forvalte digitalt innhald som når strategiske mål gjennom å løyse viktige brukarbehov.

Rammeverket består av eit sett med konkrete verktøy og framgangsmåtar for å sette innsikt i system, ta strategien ned på jorda og få gjennomslag og forankring for prioriteringar i organisasjonen.

Her er rammeverket vi jobbar med:

“Utrolig deilig å ta en kompleks materie ned på jorda. Dette er viktige verktøy i verktøykassa for alle som jobber med digitale tjenester!”

si_edited.jpg

Tilnærminga tar utgangspunkt i kjernemodellen, som er ein intuitiv og tverrfagleg tilnærming til digital produkt- og tjenesteutvikling.

Styringsmekanismen du brukar er toppoppgavene - det lille settet av brukaroppgaver som betyr aller mest for kundane dine.

I tillegg gjennomfører du enkle kvalitative innsiktsmetodar for å fylle ut bildet. 

Innsikten setter du inn i eit vegkart for prioritering, som sikrer at du jobber med kjernene som gir størst verdi for brukaren OG for verksemda.

For å finne dei beste løysingane i tverrfagleg samarbeid lærer du å kjøre kjerneverksted på tvers av siloar, nivåer og fagkompetanser.

Ut av dette får du konkrete handlingskort som gir retning for design, innhaldsproduksjon, utvikling, drift og vedlikehald.

Over tid måler du effekten av tiltaka ved å sjå på gjennomføringsgraden og justere vegkartet etter terrenget.

Brukar du rammeverket til fulle har du eit felles, enkelt og kraftig verktøy som kan gi effektar som:

 • Forankring på tvers av siloar og fagområder

 • Samarbeid på tvers av tverrfaglege team

 • Eigarskap til prioriteringar i digitale prosjekt

 • Økt forståing for brukarperspektiv og strategi

 

På dette kurset lærer du deg strategisk innholdsdesign med kjernemodellen til fingerspissane, direkte fra opphavsmannen.

Her har du 27 (!) gode grunnar til å bli med på kurset

 • Kurset passar for
  Produkteigarar og smidigcoachar som ønsker å skape ei felles forståing av prioriteringar i tverrfaglege team UX- og innhaldsdesignarar som ønskar ein felles metodikk som er kompatibel med andre metodar Nettredaktørar og kommunikasjonsrådgjevarar som ønsker å involvere nøkkelpersonar i å skape innhald av høg kvalitet Konsulentar og marknadsførarar som ønsker å involvere kunden og skape forståelse for prioriteringar i prosjekter Leiararar og forretningsutviklarar som ønsker å auke digital modenheit og skape eigarskap til strategien i organisasjonen Kurset passar også for deg som har gjennomført prosessar med kjernemodellen tidlegare, men ønsker ein skikkelig gjennomgang av dei siste oppdateringane i malar og metodikk.
 • Dette lærer du
  På kurset lærer du ikkje berre kjernemodellen, men også heile prosessen rundt eit kjerneverksted. Du lærar å: Kartlegge brukarbehov, toppoppgaver og strategi Prioritere kjerner i eit prioriteringsverksted Fasilitere analoge og digitale kjerneverksted Prioritere og følge opp tiltak i organisasjonen
 • Sertifisering
  Kursavgifta inkluderer også sertifisering i kjernemodellen. For å bli "sertifisert fasilitator av kjerneverksted" må du gjennomføre eit kjerneverksted i eigen organisasjon og skrive ein kort rapport. Sertifiseringsrapportar blir delt med andre alumni frå Masterclass, slik at vi kan lære av kvarandre. Du får oppfølging på Slack gjennom heile prosessen. Når du har levert rapporten mottar du fysisk og digitalt sertifikat, i tillegg til delbar badge til LinkedIn og andre sosiale medier. Les meir her
 • Forkunnskaper
  For å få maksimalt utbytte anbefaler vi at du har lest boka om kjernemodellen før kurset. Boka er lettlest, slik at du kan pløye gjennom den på eit par timar. Du kan bestille boka når du melder deg på kurset. Det er også ein fordel om du kan gjere litt forarbeid med eit case du ønsker å bruke på kurset. Du får meir informasjon om dette i forkant. Vi vil uansett ta utgangspunkt i kunnskapsnivået og problemstillingane til kvar enkelt kursdeltakar, og skreddersy opplegget slik at vi får gått i dybden på problemstillingane som du står overfor i din organisasjon.
 • Dokumentasjon og oppfølging
  Etter kurset får du tilgang til eit Miroboard med alle ressursar og ei rekke praktiske eksempler på prioriteringsverksted og kjerneverksted. Du får også tilgang til eit ekslusivt slackforum for alle som har gjennomført Masterclass, der Are svarer på alle spørsmål du måtte ha om bruk av kjernemodellen i praksis.
 • Sagt om kurset
  “Effektiv og god innføring i et solid og praktisk verktøy!” “Et engasjerende og lærerikt kurs der du får dybdeforståelse av kjernemodellen gjennom teori, diskusjoner, eksempler og praktiske øvelser." “Et nyttig verktøy for å samle organisasjonen rundt prosjekter og å sette fokus på brukerne. Supert at det kan brukes både tidlig og midt i en sprintperiode.” “Veldig fint kurs for de som vil ha et easy-to-use verktøy, som er lett å knytte sammen med andre modeller.” "Utrolig inspirerende å få presentert kjernemodellen og dens muligheter fra selve kilden. Også fint å få tilpassede råd til min organisasjon om hvordan vi kan bruke modellen videre.” “Hvis du skal velge ett kurs i digital strategi / innholdsstrategi / innholdsdesign, så er er Kjernemodellen og kjerneverkstad med Are Halland top of the list!” “Jeg sitter igjen med et godt verktøy som jeg skal ta i bruk hos kunder for å skape forankring og bevisstgjøring på hva som faktisk er viktigst." “Utrolig deilig å ta en kompleks materie ned på jorda. Kjernemodellen er et viktig verktøy i verktøykassa for alle som jobber med digitale tjenester!”
 • Sagt om kjernemodellen
  “Dette burde være pensum for alle som jobber med design, brukeropplevelse og kundeopplevelse” “Kjernemodellen er et enkelt rammeverk for bedrifter til å definere og løse et problem knyttet til digitale brukeropplevelser/produkter. Modellen er lett å forstå og rask å bruke.” “Kjernemodellen er en enkel og nyttig no-nonsense tilnærming til å forstå hvordan brukernes behov og virksomhetens mål sammenfaller.” “Det geniale med kjernemodellen er hvor enkel den er. Jeg går aldri i en workshop uten et kjerneark i veska!” “Kjernemodellen er en gavepakke til deg som vil levere digitale tjenester som fungerer for brukerne.” “Kjernemodellen virker. I all sin enkelhet, og med all sin kraft, gjør den oss i stand til å balansere brukerne sine oppgaver med våre egne mål. For oss har den vært helt sentral i arbeidet med å gjøre kundeorientering til noe mer enn tomprat.” Les meir om kjernemodellen her.
 • Bedriftsinterne kurs
  Eg gjennomfører gjerne interne versjonar av Masterclass i din bedrift eller organisasjon. Eg har tidlegare gjennomført kurs hos mellom anna: Offentlege verksemder som Norsk helsenett, Miljødirektoratet og Lånekassen Konsulentbyråer som Knowit, Bouvet, Northern Beat, Okse, Miles og Webstep. Oppgir gjerne referansar på forespurnad :-) Ta kontakt for å bestille intern versjon av kursa mine
 • Grupperabatt
  Erfaring viser at det er ein stor fordel å ha med minst ein kollega på kurset, slik at det blir lettare å ta med metodikken tilbake til organisasjonen. Vi har derfor gode grupperabattar: 10% rabatt ved fleire enn 2 påmeldte fra samme organisasjon 20% rabatt ved fleire enn 5 påmeldte
 • Praktisk informasjon
  Full pris: 14.900 inkl mva Early bird: 13.900 inkl mva Tid: Kursdagar er torsdag og fredag, varigheit 9-15.30 begge dagar. Stad: Røde Kors konferansesenter, Hausmanns gate 7, Oslo Maks 12 deltakarar. Hvis det blir fullt er det "førstemann til mølla" som gjelder Spørsmål? Kontakt Are på are@kjernekaren.no eller på mobil 908 70 026
bottom of page