top of page

Praktiske kurs, foredrag og bedriftsintern opplæring

kurs_novateur_edited.jpg

Fagleg påfyll som tar deg til neste nivå i digital modenheit:

Strategisk innhaldsdesign med kjernemodellen

Halvdagskurs, på bestilling

Åpent kurs TBA

Ein praktisk og effektiv introduksjon til kjernemodellen, som gir deg det du treng å vite for å komme i gang med metoden.

fagdag.png

Kjernemodellen MASTERCLASS 
med sertifisering

Åpent kurs i Oslo februar 2024

Internkurs på bestilling

Lær deg kjernemodellen til fingerspissane, og bli trygg på korleis du kan førebu og gjennomføre gode prosessar som gir forankring og framdrift.

Utnytt AI til å lage digitalt innhald som funkar på tvers av kanalar 

Heildagskurs, på bestilling

Generativ AI gir deg fantastiske verktøy for innhaldsproduksjon. Problemet er at du først du først må vite kva du skal be om!

Smidig brukartesting for produktteam

Heildagskurs, på bestilling

Lær det du treng å vite for å brukarteste digitale produkter og tenester - enkelt og effektivt!

Bedriftsintern opplæring

Skreddarsydde kurs, på bestilling

Ta kontakt, så skreddersyr eg eit kurs, foredrag og workshop i kjernemodellen, digital strategi, innhaldsdesign eller brukarfokusert metodikk.

Døme på kurs:

  • Digital bærekraft - for organisasjonen og planeten

  • Introduksjon til brukarfokusert metodikk

  • Redaksjonell kontroll og effektiv samskriving 

  • Toppoppgavemåling for vidarekomne

  • Sette gode mål i tverrfaglege team

  • Kjernemodellen for offentlege verksemder

  • Kjernemodellen for konsulentbyråer

  • Kjernemodellen for nettredaksjonar

  • Kjernemodellen for intranett

  • Kjernemodellen for startups

Samskriving med kjernemodellen

Heildagskurs, på bestilling

Eit særdeles praktisk kurs der du jobbar med eigne tekstar i samarbeid med andre.

"I walked away excited, motivated, and feeling equipped to do my job better."

"Thank you for an amazing workshop — the perfect blend of informational, interactive and inspirational!"

"Utrolig nyttig kurs med masse praktiske eksempler."

"Are er så flink til å formidle på en enkel og engasjerende måte. Mye læring - god stemning!"

"Takk for et inspirerende og nyttig seminar! Deltakerne var

veldig fornøyde

med dagen og

finner verktøyene nyttig i arbeidet

sitt."

bottom of page