top of page

Takk for påmeldinga!

Du kan rekne med å få epost 1-2 gongar i månaden med nye kurs, malar, artiklar, tips, ressursar og stunts.

Tema vil være knytta til digital strategi, design og komunikasjon, med hovudvekt på kjernemodellen og toppoppgaver.

Vi snakkast!

Mvh. Are

Følg meg på LinkedIn

Book ein kaffiprat

bottom of page